GPS coordinates
Janowice Wielkie - Zamek Bolczów

N: 50° 51' 38.94"
E: 15° 54' 44.22"


or in decimal notation


N: 50.860817
E: 15.912283