GPS coordinates
Olsztyn (woj. śląskie) - Zamek Przymiłowice

N: 50° 44' 57.37"
E: 19° 16' 27.82"


or in decimal notation


N: 50.749269
E: 19.274394