GPS coordinates
Ujazd (woj. świętokrzyskie) - Zamek Krzyżtopór

N: 50° 42' 50.22"
E: 21° 18' 38.1"


or in decimal notation


N: 50.71395
E: 21.310583